Coronamaatregelen zaalhuur

Podiumactiviteiten

Vanaf 9 juni kunnen gemeentediensten en externen van gebruikersgroep 1* en 3** opnieuw gebruik maken van Zaal ’t Getouw en Schouwburg Rex.

Deze zalen kunnen gereserveerd worden onder voorbehoud van de op het moment van de activiteit geldende coronamaatregelen.

Hierbij wordt steeds een preventieplan/draaiboek (cfr. het geldende sectorprotocol cultuur) en een registratieformulier voorzien door Cultuurcentrum ’t Getouw, die door de organisator/crew moeten worden afgetekend.

De capaciteit van de zalen is echter drastisch ingeperkt:  

Zaal ’t Getouw: 90 personen (indien enkel individuele bezoekers: 58 personen)

Schouwburg Rex: 148 personen

De toegelaten aantallen zullen in het geval van versoepelingen aangepast worden aan de op het moment van de activiteit geldende coronamaatregelen.

Vergaderingen

Vanaf 9 juni kunnen gemeentediensten en externen van gebruikersgroep 1* en 3** opnieuw gebruik maken van onze vergaderzalen.

De capaciteit van de vergaderzalen is echter drastisch ingeperkt:  

Vergaderzaal 1: 7 personen

Vergaderzaal 2: 8 personen

Vergaderzaal 3: 8 personen

Vergaderzaal 4: 10 personen

Zaal ’t Getouw: 34 personen in vergaderopstelling

De toegelaten aantallen zullen in het geval van versoepelingen aangepast worden aan de op het moment van de activiteit geldende coronamaatregelen.

Opgelet: Het gemeentebestuur stelt thuiswerk nog steeds - overeenkomstig de federale richtlijnen - prioritair en tracht fysieke vergaderingen zoveel mogelijk te vermijden. Het gemeentebestuur raadt aan om enkel indien dit noodzakelijk is fysiek te vergaderen.

Wil je toch graag fysiek vergaderen? Dan vragen we je de afspraken om coronaveilig te vergaderen strikt na te leven. 

*gebruikersgroep 1: verenigingen die zijn aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad - uit Mol, Balen, Dessel, Retie, Meerhout, Laakdal en Geel of Retie, scholen uit dezelfde gemeenten en de Politiezone Balen-Dessel-Mol en Brandweerzone Kempen

**gebruikersgroep 3: bedrijven, commerciële instellingen en verenigingen of activiteiten met commerciële doeleinden