Coronamaatregelen zaalhuur

Podiumactiviteiten

Vanaf 9 juni kunnen gemeentediensten en externen van gebruikersgroep 1* en 3** opnieuw gebruik maken van Zaal ’t Getouw en Schouwburg Rex.

Hierbij wordt tot minstens 1 september 2021 steeds een preventieplan (cfr. het geldende sectorprotocol cultuur) en een registratieformulier voorzien door Cultuurcentrum ’t Getouw. De organisatoren dienen dit preventieplan op te volgen en te ondertekenen.

Vanaf 1 augustus 2021 tot minstens 1 september 2021 geldt er in onze podiumzalen een maximum CIRM-capaciteit. Deze maximale CIRM-capaciteit is afhankelijk van de bubbels (grootte en aantal). Opvolging van deze capaciteit conform ticketverkoop en seatingplan zaal is bijgevolg noodzakelijk. Mondmaskerplicht blijft gelden tot tenminste 1 september 2021.

Zaal ’t Getouw met uitgeschoven tribune: Met enkel bubbels/gezelschappen van 4 personen, 1 stoel tussen, geen rij tussen, en plaatsing vanaf 3 m van de podiumrand (- 2 rijen) is de CIRM-capaciteit 256 personen. Deze capaciteit wordt verminderd als de gemiddelde bubbelgrootte kleiner is dan 4. Met een gemiddelde bubbelgrootte is de maximale capaciteit ongeveer 180 personen.

Schouwburg Rex: Met een gemiddelde bubbelgrootte, met 1 stoel tussen, met geen rij tussen, en plaatsing vanaf 3 m van de podiumrand is de CIRM-capaciteit 388 personen (incl. balkons – eerste rij balkons blijft vrij, op 10 meter podium als standaardopstelling).

Vergaderingen

Vanaf 9 juni kunnen gemeentediensten en externen van gebruikersgroep 1* en 3** opnieuw gebruik maken van onze vergaderzalen.

De capaciteit van de vergaderzalen is tot minstens 6 september 2021 echter drastisch ingeperkt:  

Vergaderzaal 1: 7 personen

Vergaderzaal 2: 8 personen

Vergaderzaal 3: 8 personen

Vergaderzaal 4: 10 personen

De toegelaten aantallen zullen in het geval van versoepelingen aangepast worden aan de op het moment van de activiteit geldende coronamaatregelen.

Opgelet: Het gemeentebestuur raadt thuiswerk nog steeds aan en tracht fysieke vergaderingen tot minstens 6 september 2021 zoveel mogelijk te vermijden. Het gemeentebestuur raadt aan om enkel indien dit noodzakelijk is fysiek te vergaderen.

Wil je toch graag fysiek vergaderen? Dan vragen we je de afspraken om coronaveilig te vergaderen strikt na te leven. 

*gebruikersgroep 1: verenigingen die zijn aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad - uit Mol, Balen, Dessel, Retie, Meerhout, Laakdal en Geel of Retie, scholen uit dezelfde gemeenten en de Politiezone Balen-Dessel-Mol en Brandweerzone Kempen

**gebruikersgroep 3: bedrijven, commerciële instellingen en verenigingen of activiteiten met commerciële doeleinden