Coronamaatregelen zaalhuur

Podiumactiviteiten

Evenementen kunnen doorgaan op voorwaarde dat het publiek zit.

Mondmaskerplicht en Covid Safe Ticket

Vanaf zaterdag 20 november is het dragen van een mondmasker - voor iedereen vanaf 10 jaar - verplicht tijdens activiteiten op alle locaties van Cultuurcentrum ’t Getouw, behalve wanneer je iets consumeert in het horecagedeelte.

In het horecagedeelte is het verplicht om zittend te consumeren. Het aantal personen per tafel beperkt tot 6 (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Voor activiteiten vanaf 50 personen binnen is het vanaf 12 jaar (en 2 maanden) verplicht om het Covid Safe Ticket (in combinatie met een identiteitsbewijs) te scannen. In het horecagedeelte is het steeds verplicht om het Covid Safe Ticket te scannen. 

Wij vragen organisatoren die het Covid Safe Ticket zullen scannen zelf medewerkers en de COVIDscanBE-applicatie te voorzien.

Wanneer is een Covid Safe Ticket geldig?

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

  • Je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt.
  • Je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden.
  • Je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus twee dagen.
  • Je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus één dag.

Meer info over het Covid Safe Ticket vind je via www.covidsafe.be.

Ventilatie blijft belangrijk!

Vanaf 900 ppm (CO2-meting) worden nog steeds extra maatregelen ter verluchting van de ruimtes getroffen cfr. het actieplan ter zake van het cultuurcentrum. 

Vergaderingen

Minstens tot en met 19 december 2021 is het niet toegelaten om binnen privébijeenkomsten te organiseren

Een private bijeenkomst wordt in het KB omschreven als een activiteit waarop je met vooraf bezorgde individuele uitnodigingen werkt.

Niet-publiek toegankelijke activiteiten binnen het verenigingsleven (bestuursvergaderingen en repetities) kunnen o.w.v. die reden niet doorgaan. 

Deze beperkingen gelden niet voor professionele bijeenkomsten, waarvoor de regels van het telethuiswerk gelden.

Het gemeentebestuur raadt aan om zoveel mogelijk digitaal te vergaderen.

Lukt dat niet? Dan hou je je aan de volgende afspraken om veilig te vergaderen:

  • De vergaderlokalen bevinden zich in een overheidsgebouw. Hier is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Wanneer je zit en 1,5 meter afstand kan houden in het vergaderlokaal, mag het mondmasker af. 
  • Probeer in het vergaderlokaal een maximale afstand te bewaren tussen alle deelnemers
  • Verlucht maximaal! Zet ramen en deuren open tijdens de vergadering.
  • Hou de evolutie van de CO2-meter in de gaten. Zorg dat deze de grenswaarde van 900 ppm niet overschrijdt. Als dit wel het geval is, zorg je best voor extra verluchting.