Waarom een nieuwe naam?

Waarom een nieuwe naam?

Bij de oprichting van het cultuurcentrum in 1995 werd gekozen voor ’t Getouw als naam: een mooie en historische verwijzing naar de oude textielfabriek Van Dooren, die gevestigd was op de locatie waar het cultuurcentrum toen zijn intrek nam. Alle zalen en functies van het cultuurcentrum – de podiumzaal, exporuimte, vergaderzalen, ticketbalie en kantoren – bevonden zich op dat moment op die locatie in de Molenhoekstraat.

Uitbreiding werking

In de loop der jaren breidde het cultuurcentrum uit. Dagcursussenwerking Pionier kwam erbij en met Schouwburg Rex werd een nieuwe locatie in gebruik genomen. Pionier heeft z’n werking in de Guide Gezellestraat, Schouwburg Rex bevindt zich in de Smallestraat. De werking van het cultuurcentrum strekt zich dus uit tot ver buiten de muren van ’t Getouw.

Verwarring bij bezoekers

Deze situatie zorgt al te vaak voor veel verwarring bij bezoekers. De benaming ’t Getouw verwijst immers niet enkel naar het cultuurcentrum zelf, maar ook naar de locatie in de Molenhoekstraat waar nog steeds veel culturele activiteiten doorgaan maar waar ook met Administratief Centrum ’t Getouw een deel van de gemeentelijke diensten is gevestigd. Vaak gebeurt het dat bezoekers via www.getouw.be tickets kopen voor een voorstelling in Schouwburg Rex, maar de avond zelf voor een gesloten deur in ’t Getouw staan of daar aanschuiven voor een verkeerde voorstelling. Ze zoeken immers de weg naar ‘(Cultuurcentrum) ’t Getouw’ en worden – ondanks de correcte en duidelijke verwijzing naar de correcte locatie op tickets, website en brochures - toch geleid naar de gelijknamige historische site in het Centrum van onze gemeente.

Nieuwe naam moet duidelijkheid scheppen

Met een nieuwe naam willen we zorgen voor meer duidelijkheid en aansluiting bij de situatie van het cultuurcentrum anno 2021 én voor een vlottere dienstverlening naar onze inwoners en voor de bezoekers van het cultuurcentrum uit de bredere regio en daarbuiten.

Naam ’t Getouw verdwijnt niet helemaal

De nieuwe naam moet een overkoepelende naam zijn voor de verschillende locaties en werkingen van het cultuurcentrum. De namen van de locaties of deelwerkingen blijven behouden. Zo zal het gros van de podiumvoorstellingen blijven doorgaan in Schouwburg Rex en blijft de naam van onze dagcursussenwerking Pionier. Ook de namen van de zalen op site ’t Getouw blijven Zaal ’t Getouw, Vergaderzalen ’t Getouw en Exporuimte ’t Getouw. Deze benamingen dragen alle drie een rijke geschiedenis met zich mee én groeiden stuk voor stuk uit tot ‘sterke merken’ binnen de werking van ons cultuurcentrum. Een overkoepelende naam die ‘neutraal’ is, in plaats van gelijk te lopen met een van deze drie merken, zal zorgen voor minder verwarring.

Nieuwe visuele identiteit

Het cultuurcentrum laat op basis van de nieuwe naam een nieuw logo en bijhorende huisstijl ontwikkelen. Die moet zorgen voor een frisse, herkenbare uitstraling. Tot nu toe werkte het cultuurcentrum met een jaarlijks wisselend campagnebeeld en afgeleiden hiervan voor zijn promotie. Dit is niet alleen tijdsintensief, maar betekent ook elk jaar een extra kost. Een vaste huisstijl zal zorgen voor een moderne, professionele en herkenbare stijl.

Hoe komen we tot een nieuwe naam?

De nieuwe naam voor ons cultuurcentrum kiezen we niet alleen. Tot en met 17 oktober kon iedere geïnteresseerde een voorstel doen voor een nieuwe naam. Dit voorstel moest wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de naam voor het cultuurcentrum:

  • Duidelijk zijn en niet zorgen voor extra verwarring
  • Neutraal zijn (niet verwijzen naar bestaande organisaties, groeperingen,…)
  • Overkoepelend gebruikt kunnen worden voor de verschillende locaties/werkingen van het cultuurcentrum (bijvoorbeeld niet Cultuurcentrum De Rex)
  • Vertaalbaar zijn naar een visueel merk, zoals een logo (bijvoorbeeld geen te lange naam)

Jury kiest top drie

Na 17 oktober buigt een jury zich over de ingezonden ideeën. Deze jury bestaat uit zeven leden, zowel interne betrokkenen als gebruikers van het cultuurcentrum en externe deskundigen. De bedoeling is te komen tot een shortlist van drie voorstellen.

Stem op je favoriete voorstel

Begin november maken we de top drie bekend en kan iedereen stemmen op het voorstel van zijn of haar keuze. Begin december sluiten we de stemronde af en leggen we – na telling van alle stemmen – het resultaat voor aan de gemeenteraad. Die bekrachtigt daarna de nieuwe naam voor het cultuurcentrum.

Contact

Ticketbalie

Adres
Smallestraat 2 , 2400 Mol
Tel.
014 33 09 00
cultuurbalie@gemeentemol.be