Naar inhoud
21_01_16_Man_Strikes_Back_(c)_Post_uit_Hessdalen.png

Post uit Hessdalen

Man strikes back

Jongleur Stijn Grupping verdeelt het podium met vijf ogenschijnlijk eenvoudige piramidevormige objecten. Door botsballen van het ene naar het andere object en weer terug te laten kaatsen, vormt hij een elegant en ritmisch lijnenspel. Maar wat als de objecten tot leven komen en de routines van de jongleur doorbreken? Samen met de bewegende piramides ontstaan er steeds nieuwe jongleerpatronen en muzikale harmonieën, waarbij de perfectie van de uitvoering van zowel de precisie van de jongleur als van de welwillendheid van de robots afhangt. Zo ontstaat een muzikale choreografie tussen mens en robot. Maar wie stuurt wie? Wie heeft wie nodig? Of gaat de dans gelijk op?

Man strikes back is een spannende, futuristische en muzikale performance die onze omgang met en onwetendheid over robots en artificiële intelligentie verzinnebeeldt.

Spel: Stijn Grupping
Muziek: Frederik Meulyzer
Choreografie: Ugo Dehaes

https://postuithessdalen.be/

 

zaterdag 16 januari 2021 om 19.30 uur
cc de Werft (Geel)
14 euro / 10 euro
9 euro / 8 euro

Verwante voorstellingen