Naar inhoud

WArd/waRD

Blueprint on Memory

Als onze herinneringen ons maken wie we nu zijn, wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat gebeurt er als het geheugen hapert? Wanneer herinneringen bewust verdrongen worden? Of onbewust verdwijnen? In Blueprint on Memory, de eerste voorstelling in het project ‘The Memory Loss Collection’ van choreografe Ann Van den Broek, tonen de performers verschillende elementen van geheugenverlies. Desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning vullen de ruimte. 

Blueprint on Memory is een voorstelling waarin video, live projectie, muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk één worden. De performers hebben de controle over beeld en geluid. Ze manipuleren waar ze willen. De letterlijke blauwdruk op de vloer zet het mentale en fysieke geheugen onder grote spanning. Een zoektocht naar patronen in de chaos. Gelijktijdig ontglipt de mogelijkheid om de herinnering te behouden.

 

Met: Nik Rajšek, Louis Combeaud, Sjoerd Bruil, Marion Bosetti, Jean-Gabriel Maury en in wisselende bezetting: Carla Ramos Guerra, Camilla Branchetti, Anthony van Gog en Meike Stevens
Concept, Regie & Choreografie: Ann Van den Broek

www.wardward.be