Inschrijven en betalen

Inschrijven

Vanaf dit seizoen verlopen alle inschrijvingen online. Je kan via de informatiepagina’s van de voorstellingen naar de reservatiepagina doorklikken of via onderstaande link reserveren.

Net als voorheen bezorg je ons de voorkeuren van je school. Later ontvang je een bevestigingsmail met de aan jouw school toegekende reservaties.

Probeer de inschrijvingen van je school zoveel mogelijk te bundelen. Hou bij de reservatie rekening met andere uitstappen, verlofdagen, sportdagen, pedagogische studiedagen,… 

We begrijpen dat je bij reservatie in juni nog geen exacte aantallen kent voor het volgende schooljaar maar probeer het aantal leerlingen zo correct mogelijk in te schatten. Later sturen we dat bij.

Inschrijven kan (enkel online via de website) vanaf woensdag 9 juni.

  • Schrijf je in voor woensdag 23 juni, dan ontvang je een bevestiging voor 30 juni.
  • Schrijf je in na woensdag 23 juni, dan ontvang je tussen 16 en 20 augustus een bevestiging.
  • Begin september, als alle leerlingen het schooljaar aanvangen vragen we je ons de definitieve leerlingenaantallen te bevestigen.
  • Uiteraard kan je nog last minute inschrijvingen (tijdens het schooljaar), tenminste voor de niet-uitverkochte activiteiten.

Schrijf in voor kleuter en lager onderwijs    Schrijf in voor secundair onderwijs

Betaling & annulering

In september sturen we een definitieve bevestigingsbrief waarop je het juiste aantal leerlingen noteert. Een factuur ontvang je pas na het bijwonen van de voorstelling.

Let op!

  • Bij de inschrijving wordt bijgevolg slechts een schatting van het aantal leerlingen ingeschreven. Vaak stemt dit aantal niet overeen met het werkelijk aantal aanwezigen tijdens de voorstelling. Cultuurcentrum Mol behoudt zich het recht voor, wanneer het aantal onbezette maar gereserveerde plaatsen meer dan 10% van het totale aantal reservaties bedraagt, die plaatsen toch aan te rekenen.
  • Begeleidende leerkrachten (1 per klas/25 lln.) wonen de voorstelling gratis bij en zitten in de zaal tussen hun klas/lln.
  • Bij annulering door de school (steeds schriftelijk) na 30 september factureren we 80% van het aantal ingeschreven leerlingen. Hou dus zeker vooraf rekening met pedagogische studiedagen, sportdagen en andere activiteiten!
  • Kan een voorstelling omwille van overmacht niet doorgaan? Dan verwittigen we je zo snel mogelijk.
  • Het cultuurcentrum komt nooit tussen in de onkosten (o.a. van busvervoer).

Contact