• woensdag 22 juni 2022om20 uur

De vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) en RCC-Belgium organiseren in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Departement Landbouw en Visserij (L&V) en het Wolffencing team (WFT) vijf informatievergaderingen in het wolvenrisicogebied, samen met de respectievelijke gemeentebesturen. Deze infoavonden kaderen in het demoproject ‘De wolf: wees op je hoede! Een kudde wolfproof beheren’.

Sinds 2018 is de wolf terug in Vlaanderen en naar verwachting zal hij er ook blijven, mede door zijn hoge beschermingsstatus. Voor iedereen die dieren houdt in de wolvenrisicozone, en dat is qua oppervlakte de helft van de provincie Limburg en één zesde van de provincie Antwerpen, komt het er dus op aan maatregelen te nemen om zijn/haar dieren te beschermen.

Als (hobby)boer met schapen, geiten, paarden, pony’s, alpaca’s, runderen,... is het belangrijk te weten hoe je jouw weiden/percelen wolfproof kunt afsluiten, maar evenzeer wat je moet doen als er toch een wolvenaanval is met schade tot gevolg. Daarnaast zijn er nu twee subsidieregelingen om de meerkosten voor het wolfproof maken van jouw weiden grotendeels te helpen dragen. Om alle informatie in detail toe te lichten ben je van harte welkom op deze informatieavond.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- Voorstelling van het project (VSH, RCC-Belgium)
- Wolfproof afsluiten: hoe doe je dat ? (WFT)
- Wat te doen bij schade ? (ANB)
- Subsidiering van wolfproof-maatregelen bij particulieren en kleinschalige veehouders (ANB)
- Subsidiering van wolfproof-maatregelen bij grootschalige veehouders (L&V)

Inschrijven via deze site of stuur een e-mail naar info@vsh.be met vermelding van je naam, adres, gsm-nummer en de plaats waar je wenst deel te nemen.

Locatie

Zaal 't Getouw
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol

Organisatie

Vlaamse schapenhouderij (VSH)
info@vsh.be
Website
www.vsh.be