Praktische info

Je klasbezoek aan het cultuurcentrum

Om het coronavirus mee te helpen beheersen, volgen wij strikt de richtlijnen van de overheid op. Bovendien garanderen we een goed geventileerde zaal met verse buitenlucht.

Vanaf 8 november '21 zijn volgende maatregelen van kracht: 

• Voor secundair onderwijs gelden nog steeds dezelfde maatregelen (meerdere klasbubbels, geen mondmaskers of social distancing) bij een publiek van minder dan 200 leerlingen. Bij meer dan 200 leerlingen gelden de maatregelen van CIRM. Hiervoor dien je 100% CIRM-capaciteit te gebruiken en verdeel je de leerlingen over de zaal in hun klas- of schoolbubbels. Leerlingen blijven dus in hun klasbubbel zitten, daar hoeft de afstand niet bewaard te worden. Mondmaskers zijn in dat geval wel verplicht.

• Voor basisonderwijs is er één afwijking: het 5de en 6de leerjaar dienen een mondmasker te dragen, ook bij een publiek van minder dan 200 leerlingen.

• Het Covid Safe Ticket mag nooit gevraagd worden in het onderwijs.

Waar

 • De locaties van voorstellingen en films vind je steeds terug op onze website. Check zeker de juiste locatie!

Wanneer

 • We beginnen stipt. Tracht dus tijdig aanwezig te zijn, zodat andere scholen niet moeten wachten.
 • Te laat? Verwittig ons zo snel mogelijk (014 33 09 00). Kunnen we niet langer wachten (er zijn nog andere klassen), dan zijn we genoodzaakt de gereserveerde plaatsen te factureren.

Voorbereiding

 • Twee weken voor elke voorstelling mailen we je alle praktische info, lesmappen e.d. door.
 • Zorg ervoor dat leerlingen weten naar wat ze komen kijken! Een voorbereid publiek is een basisvoorwaarde voor een fijne ervaring.
 • Bij elke schoolvoorstelling op deze website vind je teksten, lesmappen, recensies, foto's en filmpjes om de voorstelling voor te bereiden.
 • Leer de gedragscodes aan en wijs op het live karakter van de voorstelling zodat leerlingen begrijpen waarom smartphones, praten, snoepen, drinken of een toiletbezoek storend zijn.
 • Geef zelf het goede voorbeeld!

Onderweg

 • Gebruik de fietsenstalling: in de Statiestraat voor Schouwburg Rex of de fietsenstalling bij site ’t Getouw.
 • Dinsdagochtend is het marktdag. Je houdt dan best rekening met mogelijke verkeershinder.
 • CANON, cultuurcel van het departement onderwijs, zorgt met het traject Dynamo voor gratis streekvervoer en subsidies. Wij zijn een van de cultuurschakels. Meer info vind je op www.cultuurkuur.be of bij onze jeugdprogrammator Sabine Van Baelen.

Voorstelling

 • Op vraag van de theatergezelschappen mogen de leerlingen meestal pas bij het begin van de voorstelling in de theaterzaal binnen. Toch vragen wij dat alle groepen bij al onze activiteiten zeker 10 minuten vooraf aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd om het juiste aantal deelnemers door te geven en om jassen en tassen (ook van de leerkrachten) in de vestiaire af te geven.
 • We verwachten dat elke leerkracht bij zijn/haar klas plaats neemt en meehelpt om de voorstelling goed en aangenaam te laten verlopen. De artiesten waarderen je inspanningen om de leerlingen te leren hoe ze zich in een theater of filmzaal moeten gedragen.
 • Volg de instructies van onze medewerkers op.
 • Drank en snoep zijn verboden.
 • Smartphones (ook voor leerkrachten) worden uitgeschakeld.
 • Wil je een foto voor je schoolkrant, social media,…? Dan kan dat niet tijdens, maar wel na de voorstelling.

Feedback - Evaluatieformulier

 • We ontvangen graag feedback na jullie bezoek. Het zou fijn zijn het online feedbackformulier even in te vullen zodat we een beter zicht hebben op hoe jullie de voorstellingen en omkadering beleven. Zo kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jullie verwachtingen en noden.

Nog vragen?

 • Voor inhoudelijke toelichting, praktische vragen, kunst- en cultuur of educatieve vraagstukken kan je terecht op 014 33 08 92. Of mail naar sabine.vanbaelen@gemeentemol.be .

Contact