Naar inhoud

Begeleiderspas

Voor alle activiteiten georganiseerd door cc ‘t Getouw aanvaarden wij de Begeleiderspas van de provincie Limburg. Hiermee kan een persoon met een beperking gratis een begeleider meenemen naar bv. een theatervoorstelling, concert of workshop (excl. eventuele materiaalkost). De persoon met een beperking betaalt zelf wel de gewone toegangsprijs.

Mensen buiten de provincie Limburg bieden we vanaf nu dezelfde mogelijkheid. Je komt hiervoor in aanmerking als je een van de volgende attesten hebt:

  • Recht op verhoogde kinderbijslag
  • Ten minste 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid of een verminderd verdienvermogen tot 1/3 of minder (FOD Sociale Zekerheid)

Voor meer informatie, het opvragen van attesten en om je te laten registreren als rechthebbende, kan je terecht op de dienst seniorenplus (dienstseniorenplus@gemeentemol.be - 014 33 16 00).